พอดีเจอปัญหาในการใช้งาน package
ในระบบงานที่ใช้ภาษา Go
โดยเป็น package มาจาก module อื่น ๆ
ซึ่งแยกออกไปเป็นอีก project หนึ่ง
ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
จึงอยากจะทำแบบ Local package ไปเลย

แน่นอนว่าสำหรับ Go module เตรียมวิธีการไว้ให้เราแบบง่าย ๆ
จึงจดบันทึกการทำได้นิดหน่อย

ทำการ config ในไฟล์ go.mod ของ project หลัก
เพื่อทำการ reference และ replace ไปยัง package/module นั้น ๆ
แบบตรง ๆ ไปได้เลย ดังนี้

ตัวอย่างของการอ้างถึง package จาก module group02

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว
ง่ายมาก ๆ