จากบทความเรื่อง 21 Automated Deployment Tools You Should Know
ทำการรวบรวมเครื่องมือสำหรับ Continuous Integration และ Deployment
โดยแต่ละตัวจะทำงานแบบอัตโนมัติทั้งสิ้น
แต่คนคือคนที่กำหนดว่าจะให้มันทำอะไร
ดังนั้นความรู้และความเข้าใจของคนจึงสำคัญมาก ๆ

มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ?
ซึ่งมีทั้ง opensource, commercial, software package และ cloud service ดังนี้

ถ้าถามว่าเครื่องมือตัวไหนดี ?
คำตอบคือไม่รู้สิ
เครื่องมือเหล่านั้นตอบโจทย์ทาง business หรือไม่ ?
เครื่องมือเหล่านั้นเข้ามาช่วยให้ดีขึ้นหรือแย่ลง ?
เครื่องมือที่ดีจากอีกที่หนึ่ง ก็อาจจะไม่ดีสำหรับอีกที่หนึ่งก็ได้นะ !!
ดังนั้นปัญหาหรือโจทย์ของคุณคืออะไร ?