เห็นใน timeline ช่วงปีใหม่
ก็เจอรูปที่ share เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer/Developer
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

เริ่มที่การฉลองในเทศกาลต่าง ๆ

การแก้ไขปัญหา !!

สิ่งที่แต่คนคิดว่า Programming ทำอะไร ไม่ต้องคิดมาก ทำแบบนี้

ในวันทำงาน vs วันหยุด

สิ่งที่เปลี่ยนไปของ Programmer !!

เมื่อมีคนมารับงานต่อ !!

ปีนี้พักผ่อนกันเยอะ ๆ ครับมีอีกหลายสิ่งอย่างที่ต้องเผชิญ

Reference Websites

https://www.quora.com/q/programmingmemes
https://www.thecoderpedia.com
https://twitter.com/programmersmeme