joke Archive

รูปขำ ๆ เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer !!

เห็นใน timeline ช่วงปีใหม่ ก็เจอรูปที่ share เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer/Developerจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

รูปว่าด้วยเรื่อง Loose coupling แต่ว่า …

เจอรูปที่น่าสนใจว่า เราให้ความสำคัญกับคำว่า Loose coupling มากจนเกินไปทำให้เกิดระบบแยกกันมาก ๆ ทำการเกิด communication และ relationship กันเยอะไปยิ่งกว่านั้นกลายเป็น dependency ที่เหนียวแน่นมาก ๆ (แยกกัน แต่ตอนทำงานดันติดกันมาก)สุดท้ายก็กลายเป็นระบบที่ Complicate หรือซับซ้อนจนเอาไม่อยู่กันอยู่หรือเปล่านะ

Read More…

เห็นรูปนี้แล้วคิดถึงคำว่า “ขอแก้นิดเดียวนะ”

พอดีเห็นรูปนี้ใน timeline แล้วทำให้คิดถึงคำว่า “ขอแก้นิดเดียวนะ ไม่เยอะหรอกนะ !!”หลังจากนั้นก็งานเข้าเลยเนื่องจากสิ่งเล็ก ๆ ที่แก้ไขนั้นก่อให้เกิดผลกีะทบมากมายตามมาถามว่าใครสร้างมันขึ้นมา ก็คนแก้ไขนั่นแหละ !!!

Read More…

ฝึก ฝึก ฝึก จาก Programming Jokes

เจอรูปที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง สิ่งที่ทำได้คือ ตั้งเป้าหมาย จากนั้นก็ฝึก ฝึก ฝึก อย่ารอให้โอกาสมาหา แต่จงสร้างมันขึ้นมาเอง หรือถ้าโอกาสมันมาก็พร้อมที่จะรับมัน

Read More…