มีหนังสือ online สอนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา Go ที่น่าสนใจเพียบ
ยกตัวอย่างเช่น

แต่ก็มีอีกเล่มที่น่าสนใจนั่นคือ Learn Go with Tests

เนื้อหาของหนังสือเล่นนี้นั้น
จะเป็นการอธิบายความสามารถต่าง ๆ ของภาษา Go ตั้งแต่เริ่มต้น
โดยแต่ละเรื่องนั้นจะขับเคลื่อนด้วย Tests หรือชุดการทดสอบ
หรือทำการศึกษาภาษา Go ตามแนวคิด Test-Driven Development (TDD)
เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการศึกษาภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ ที่ผมชอบด้วย
จึงขอแนะนำให้ลองอ่านและศึกษากันดู

เนื้อหาก็เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเลย
ตั้งแต่การติดตั้ง
การเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go
เรื่องของ Data type, Iteration (for-loop), Array และ Slice
จากนั้นลงเรื่องยากขึ้นเช่น Struct, Interface, Pointer, Error และ Concurrency
ยังไม่พอยังไม่เรื่องของ Testable application ด้วยทั้ง Dependency Injection (DI) และการ Mocking

ปิดท้ายด้วยการพัฒนาระบบจริง ๆ
เช่น HTTP Server, การจัดการกับ JSON และเรื่องของ I/O เป็นต้น
ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยชุดการทดสอบอีกนั่นเอง
ทำให้เราเห็นว่า จะทดสอบ code ที่เราเขียนขึ้นมาอย่างไร
รวมทั้งจะทำให้ code ที่เขียนทดสอบง่ายได้อย่างไร
น่าจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นต่อ code สูงขึ้นนะ

ปล. ว่าง ๆ ก็มาลองแปลภาษาไทยกันได้นะ
หนังสือยังไม่สมบูรณ์แต่เราช่วยได้นะ

เพราะว่า เขาให้เราเข้าไป contribute ได้อีกด้วย

มีคนรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับภาษา Go ไว้ด้วย
ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดู น่าจะมีประโยชน์
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ