เห็นทาง Kubernetes ประกาศ deprecated Docker แล้วใน Kubernetes 1.20.0 rc
ซึ่งก็มีบทความมาอธิบายเพียบ
หนึ่งในนั้นก็คือบทความจากทาง Docker
เรื่อง What developers need to know about Docker, Docker Engine, and Kubernetes v1.20

สิ่งที่หลาย ๆ คนกังวลคือ ไม่สนับสนุน docker ?
คำตอบคือไม่ใช่ เพียงแต่ deprecated Dockershim เท่านั้น

นั่นหมายความว่าเรายังสามารถใช้งาน

  • Docker image build
  • Docker image push
  • Docker container run

ได้เช่นเดิม

อีกอย่างมาคนวาดภาพอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

Understanding Kubernetes: part 38 – Kubernetes is deprecating Docker

Build != Runtime

โดยที่ docker ทำการสร้าง Image ตามมาตรฐานของ OCI อยู่แล้ว

สถาปัตยกรรมของ Kubernetes ที่ทำงานกับ Docker เป็นแบบนี้

ปัญหาที่เจอมาตลอดคือ
ความซับซ้อนของ Docker ที่มี compoponent จำนวนมาก
ยากต่อการดูแล รวมทั้งเรื่องของ security

ดังนั้น Kubernetes จึงเปลี่ยน architectureใหม่ เป็นดังนี้

โดยมีที่มาจาก Architecture improvement