ทาง InfoQ ได้ปล่อย InfoQ Java Trends Report – November 2023 ออกมา
ทำการสรุป trend ของภาษา Java ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
โดยหัวข้อที่น่าสนใจมีดังนี้

  • Java 17 น่าจะเป็น base line ไปแล้ว และมีการนำมาใช้งานที่สูงมาก ๆ
  • การเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างใน Java เพื่อให้ผู้เริ่มต้นศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น Unnamed Classes and Instance Main Methods (Preview) และ Implicitly Declared Classes and Instance Main Methods (Second Preview)
  • ส่วน Java 21 นั้นมีของดีคือ Virtual Thread ที่จะเข้าเปลี่ยน และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานอย่างสูง
  • GraalVM แลพ CRaC (Coordinated Restore at Checkpoint) มีความน่าสนใจ และควรต้องทดลองใช้งานในการลด resource และ fast startup ยกตัวอย่างเช่น Spring Native, Micronaut และ Quarkus เป็นต้น
  • ในโลกของ Generative AI นั้นก็มี library และ SDL สำหรับภาษา Java มากขึ้น เช่น Semantic kernel, Deeplearning4j เป็นต้น
  • มี Spring Modulith ออกมาสำหรับจัดการ modular ให้ดีขึ้น เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
  • การทำงานบน container ยังคงใช้งานและพูดถึงเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ

วันนี้ใช้ Java version อะไรกัน ?

Tags:,