เพิ่งเห็นว่าตั้งแต่ Visual Studio 2022 เป็นต้นมานั้น
สนับสนุนไฟล์ .http แล้ว นั่นก็คือ REST Client Extension เหมือนใน VS Code นั่นเอง
ช่วยทำให้เราสามารถทดสอบ REST API ใน Visual Studio ได้เลย
ไม่ต้องไปใช้ external tool เช่น Postman, Swagger และ insomnia อีกแล้ว
แต่ยังเป็น preview feature นะ
ดังนั้นมาดูคร่าว ๆ กันหน่อยว่าเป็นอย่างไร

ใน Visual Studio นั้น เตรียม UI ไว้ให้ใช้งานดังนี้

  • สร้าง และ แก้ไขไฟล์นามสกุล http
  • ทำการส่ง request ตามที่กำหนดไว้
  • ทำการแสดงผล response ที่ได้กลับมา

ช่วยให้เราสามารถทดสอบ API ต่าง ๆ ไปพร้อมกับการ coding ได้เลย
รวมทั้งจัดการ version ได้ง่าย ๆ อีกด้วย

แสดงดังรูป

แสดงผลการส่ง request ไปยัง url ที่กำหนดไว้ในไฟล์ http

แต่ยังไม่เห็นว่ามีการเขียน test case เพื่อตรวจสอบผลการทำงาน
ว่า response ที่ได้กลับมานั้น
ตรงตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่
ซึ่งต้องรอดูว่า ตัวเต็ม ๆ จะมีหรือไม่
จะไม่มีจะเสียดายของมาก ๆ เพราะว่า มันเกือบจะครบแล้ว นั่นเอง

ตัวอย่างของ Product.http

ซึ่งมีรูปแบบคล้าย ๆ กับ markdown เลย

ลองศึกษากันเพิ่มเติมดูครับ
น่าสนใจพอสมควร .HTTP ใน Visual Studio