ไปเจอ error message ของ software ในยุคเก่า ๆ
มีความน่าสนใจมาก ๆ
เพราะว่า มันคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ software เลยนะ
ซึ่งถ้าใครเคยเห็นหรือเข้าใจ
แสดงว่า คุณอายุไม่น้อยแล้วนะ !!

รูปแรกหา Keyboard ไม่เจอ

รูปที่สอง Bios error !!

รูปที่สาม Task fail successfully !!!

รูปที่สี่ เมื่อทำการลบข้อมูล fail จะเจอแบบนี้ เลือกทางไหนดี ?

What is Diskette ? รู้จัก Drive A ไหม ?

สุดท้าย มันมีจริงใช่ไหม ?