เห็นทาง Google ทำการแนะนำภาษา Carbon
ซึ่งเป็นอีกภาษาที่มีเป้าหมายเพื่อมาแทนที่ C++
หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ C++
หรือปรับปรุงมาจากปัญหาของ C++
อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ C++ ได้
แต่ยังอยู่ในช่วงของการทดลองเท่านั้น

ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ

 • JavaScript -> TypeScript
 • Objective-C -> Swift
 • Java -> Kotlin
 • C -> C++
 • C++ -> Carbon

โดยเป้าหมายของ Carbon หลัก ๆ ยังเหมือน C++ รวมทั้งปรับปรุง ดังนี้

 • High performance
 • ทำงานบน platform ต่าง ๆ ได้
 • สนับสนุน hardware และ OS ต่าง ๆ ได้
 • รูปแบบของภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น
 • ง่ายต่อการ scale
 • สามารถทำงานร่วมกับ C++ ได้ (Bi-directional interoperability)
 • สามารถ migrate จาก C++ ได้
 • Open source เต็มตัว

มาทำการติดตั้งกันหน่อย

ทำการติดตั้งบน Mac OS ประกอบไปด้วย

 • Homebrew
 • Bazel เป็นเครื่องมือสำหรับการ build และ test ซึ่งสนับสนุนหลายภาษาโปรแกรมและ platform
 • LLVM (Low Level Virtual Machine) ใช้สำหรับการ compile และ link Carbon แต่ละส่วนเพื่อทำงานด้วยกันขณะการ build
 • Carbon explorer เป็นเครื่องมือในการ run ของ Carbon นั่นเอง

การติดตั้งก็ตามเอกสาร ซึ่งแนะนำให้ติดตั้งหรือ update Homebrew ก่อน !!
จากนั้นทำตามเอกสารได้เลย Installation

ขั้นตอนที่ช้าช้าสำหรับครั้งแรงคือ การ run ตัว Carbon explorer นั่นเอง

Syntax ของภาษา Carbon ที่น่าสนใจ

 • ชื่อ method/function จะใช้ keyword ชื่อว่า fn
 • ในการประกาศ return type ของ method/function จะใช้ผ่าน ->
 • ตัวแปรประกาศด้วย keyword ชื่อว่า var
 • ค่าคงที่ประกาศด้วย keyword ชื่อว่า let
 • ระบุ data type ของตัวแปรอยู่หลัง : ยกตัวอย่างเช่น var name: auto เป็นต้น
 • ในแต่ละ file ต้องประกาศ package เสมอ
 • ส่วนการ comment ใช้ // my comment

ไว้ต้องลองใช้งานภาษา Carbon เล่นดูหน่อยแล้ว
น่าจะสนุกดี

Tags: