เพิ่งเห็นว่าใน Golang Weekly มี link ของหนังสือ 2 เล่มที่น่าสนใจ
ประกอบไปด้วย

https://www.practical-go-lessons.com/chap-2-the-go-language

โดยที่หนังสือเล่มแรกนั้นอ่าน free บน web
แต่ถ้าอยากได้ soft file ก็ทำการซื้อหามาอ่านได้

ส่วนเล่มที่ 2 จะเป็น Google Docs ให้เข้าไปอ่านได้
เนื่องจากยังเป็น draft version อยู่

หนังสือทั้งสองเล่มมีความแตกต่างกันมากพอสมควร
เนื่องจากในเล่มแรกนั้น จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มศึกษาภาษา Go
เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา
การติดตั้ง การเริ่มเขียนโปรแกรม
ลงไปจนถึงแต่ละ feature ของตัวภาษา

ส่วนเล่มที่สอง จะเป็นเล่มสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาพอสมควร
เพราะว่าจะเริ่มด้วย philosophy ของการพัฒนาระบบงาน
จะมีพวก quote ต่าง ๆ ในการพัฒนาที่น่าสนใจ
รวมทั้งแนวคิดที่ดีอีกมากมาย
จากนั้นเข้าสู่เรื่องการทำงานของ Go
จะลงลึกไปจนถึงเรื่องของ CPU และ Memory กันไปเลย
อาจจะทำให้เกิดอาการมืนลงเล็กน้อย แต่ได้ความรู้แน่นมาก ๆ
อีกทั้งยังมีเรื่องของการ ออกแบบระบบงานที่ดี
รวมทั้งเรื่องทีเด็ด เช่น Concurrency และ Generic เป็นต้น