ไปนั่งดูแนวทางในการเปลี่ยน banner ของการ start ระบบที่พัฒนาด้วย Echo
พอไปนั่งไล่ดู code และ issue เกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งมี Issue#1286 ทำเรื่องนี้
ก็เห็นแนวทางที่ทีมพัมนาเขาแนะะนำว่า
ไม่ต้องแก้ไขที่ตัว Echo นะ
เพียงแค่ทำการ disable banner ไปก่อน
จากนั้นก็ print สิ่งที่ต้องการเอง ก็เท่านั้นเอง
คิดอะไรให้มากมายไปทำไม
มานั่งคิดดี ๆ ก็ง่ายและสะดวกดีด้วยนะ

เลยบันทึกแนวคิดไว้เตือนตัวเองนิดหน่อย