เพิ่งเห็นว่าทาง OWASP (Open Web Application Security Project)
ได้ปล่อยหนังสือเกี่ยวกับ Web Application Secure Coding Practice ด้วยภาษา Go ออกมา
โดยเนื้อหายังรวมไปถึงการพัฒนา web application ด้วย ดังนี้

  • Input validation
  • Output encoding
  • Authentication and password management
  • Session management
  • Access control
  • Cryptographic practice
  • Error handling and logging
  • Data protection
  • Communication
  • Database/File/Memory management

คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ครับ ลอง Download มาอ่านได้ครับ
ไว้ว่าง ๆ จะสรุปแต่ละเรื่องไว้อ่านต่อไป