หนึ่งใน feature ของการจัดการ Error ใน Go 1.20 นั้น
คือการจัดการ multiple error ด้วย function Join() ใน errors package
และสามารถตรวจสอบด้วย function Is() ด้วย
น่าจะช่วยให้การจัดการ error สะดวกขึ้น
มาดูตัวอย่างการใช้งานง่าย ๆ

ในแต่ละ function การทำงานนั้น
เราสามารถตรวจสอบและเพิ่ม error ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โดยใช้ function Join()
ทำให้เราเพิ่ม error เข้ามาไว้ก่อน
จากนั้นผู้ใช้งานหรือคนเรียกใช้งาน ทำการตรวจสอบ error ว่า
มี error อะไรบ้าง เพื่อทำการจัดการหรือ handle ต่อไป
ด้วย function Is() ดังตัวอย่าง

Tags:,