เช้านี้เห็นในกลุ่ม Go กำลังพูดคุยเกี่ยวกับ Go 1.20 ว่า
ในการแปลงค่าจาก array ไปเป็น string นั้นเร็วขึ้นอย่างมาก
และลดการจองพื้นที่ในหน่วยความจำลงไปอย่างมาก
โดยใช้ function ชื่อว่า String() ใน package unsafe
มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

อย่างแรกทำการ update Go มาใช้ Go 1.20 rc1 ก่อน

จากนั้นทำการเขียน code ในรูปแบบเก่าใช้ string() ปกติ
และใช้ String() จาก package unsafe ดังนี้

เขียนชุดการทดสอบ เพื่อ benchmark ผลการทำงาน

ทำการ benchmark ดู ผลท่ีได้เป็นดังนี้

ได้ผลเร็วขึ้นอย่างมาก น่าใช้มาก ๆ
และสามารถไปดูความสามารถอื่น ๆ ได้ที่ Release note 1.20

ปล. ชื่อ package น่ากลัวหน่อย และมี side effect นะ