วันนี้ลอง build Go 1.17 ที่อยู่ใน branch หลักของการพัฒนา
เพื่อลองให้ความสามารถใหม่ ๆ ก่อน
สิ่งหนึ่งที่พบเจอได้ในทุก ๆ version ที่ผ่านมาคือ
ขนาดของ binary เล็กลง
รวมทั้ง performance ก็เร็วและเสถียรขึ้นกว่าเดิม

โดยลองสร้าง server ด้วย Echo framework ดู

จากนั้นลองทำการ build เป็นไฟล์ binary พบว่า
ขนาดลดลงดังนี้

  • Go 1.16.3 มีขนาด 7.327568 mb
  • Go 1.17-cb34026a95 มีขนาด 6.586128 mb

ต่อมาทำการยิง load test ด้วย wrk อย่างละ 3 ครั้ง พบว่า

  • Go 1.16.3 ผลที่ได้จะแกว่งไปมา ไม่นิ่ง
  • Go 1.17-cb34026a9 ผลที่ได้จะ stable และมีความเร็วสูงกว่าเดิมเล็กน้อย

โดยผลการทำงานถือว่าปรับปรุงได้ค่อนข้างดี

Tags:,