เพิ่งไปเห็นว่ามี project ชื่อว่า Github1s
(One second to read GitHub code with VS Code)
ใช้สำหรับการเปิด code ใน GitHub repository บน VSCode ผ่าน web ได้เลย
เพียงแค่เพิ่ม 1s เข้าไปใน url ของ GitHub
ยกตัวอย่างเช่น https://github1s.com/microsoft/vscode

เข้าใช้งานดังรูป

และก็มี project คล้าย ๆ กันคือ GitHub Surf