ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับ Git repository ที่มี branch เยอะ ๆ
คือ การจัดการนั่นเอง
ไม่ว่าจะการเปลี่ยน, แก้ไขชื่อ และลบ branch
ไปจนถึงการค้นหา branch ผ่าน command line
ซึ่งไปเจอเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้คือ Git Jump

ลองใช้งานกันดูครับ