ปกติคนทำงานมักจะเข้างาน 9 โมงเช้า เลิกงาน 6 โมงเย็น
รวม ๆ แล้วใน 1 วันจะทำงานประมาณ 8 ชั่วโมง
แต่ถ้าใครทำงานหลังจาก 6 โมงเย็นไปอีก ยิ่งดี (ไม่มี OT นะ)
บางองค์กรชอบคนเหล่านี้มาก ๆ
เพราะว่า มาทำงานก็ตรงเวลา กลับก็ช้า แสดงว่าขยันทำงานมาก ๆ !!!

ส่วนคนที่มาตรงเวลากลับเร็วก็จะโดนเพ่งเล็ง
หรือเข้าช้าและกลับดึกก็โดนเพ่งเล็งเพราะว่า มาสาย
หรือเข้าช้าแถมกลับเร็ว ยิ่งโดนหมายหัวไว้แน่ ๆ
คำถามที่น่าสนใจคือ 
องค์กรของเรา ๆ ท่าน ๆ นั้นวัดความรับผิดชอบและผลงานกันอย่างไร ?

ถ้าสนใจที่ชั่วโมงการทำงานแล้ว
เราจะให้ความสำคัญกับคนที่เข้างานเช้าหรือเร็วกว่าเรา
และกลับช้าหรือกลับหลังที่เรากลับ
ดังนั้นคนเหล่านี้จะได้รับการ promote อย่างรวดเร็ว
คำถามคือ มันเป็นการวัดผลที่ถูกต้องหรือไม่ ?

ถ้าเราสนใจไปที่ผลการทำงานที่ออกมา กับการทำงานเป็นทีมดีกว่าไหม ?
นั่นคือ
เริ่มที่การร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกันกำหนดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
ใช้เวลาประมาณเท่าไร จากนั้นลงมือทำ
ไม่ว่าจะทำงานวันละกี่ชั่วโมง แต่ผลงานออกมาได้ตามที่ตกลงกันไว้
แบบนี้ถือว่า เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่าหรือไม่ ?

ไม่ว่าผลการทำงานจะออกมาดีหรือแย่ มันก็คือ ผลการทำงาน
ยิ่งออกมาแย่ และรับรู้ได้รวดเร็ว ก็ยิ่งดี
เพราะว่า จะได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผิดน้อยลงเรื่อย ๆ แบบนี้ดีกว่าไหม ?

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้
ถ้าแต่ละคนเคารพซึ่งกันและกัน
มีการพูดคุยและสื่อสารที่ดี
นี่คือสิ่งที่องค์กรต้องการหรือไม่ ?

ปล. แต่งานบางอย่างก็ต้องการความตรงต่อเวลาเช่นกัน