เห็นมีคน share ภาพสรุป method ต่าง ๆ ของ Array ในภาษา JavaScript
เลยลองไปดูหน่อยว่า แต่ละ method ทำงานและใช้อย่างไรบ้าง
ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของการพัฒนาระบบด้วยภาษา JavaScript
มาเริ่มกันเลย

แต่ดูเหมือนว่าจากภาพ การใช้งาน fill() จะไม่ถูก

เพราะว่า fill() จะรับได้ 3 ค่า คือ

 • ค่าใหม่ที่ต้องการให้แทนที่
 • ตำแหน่งเริ่มต้น (default = 0)
 • ตำแหน่งสิ้นสุด (default = ขนาดของ array)

ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็น fill ( O , 1) ถึงจะถูกต้อง

ตัวอย่างของ code

ยังมี method อื่น ๆ อีกมากมายทั้ง

 • concat()
 • flat()
 • flatMap()
 • forEach()
 • includes()
 • reverse()
 • reduce()
 • sort()