หลังจากทำการ review code ระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript
พบว่ามีคำถามที่ทำให้งง ๆ ไปพักใหญ่ ๆ คือ

  • Double quote ( “” )
  • Single quote (”)
  • Backtick (“)

ทั้งสามอย่างนี้มันต่างกันอย่างไร
เราควรใช้อะไรดี

ปกติที่ใช้งาน จะทำการ auto format ด้วย Prettier plugin ใน VS Code

ซึ่งจะใช้งาน Double quote โดย default เลย
จะมีค่าเดียวกับ ESLintแต่ตัวอื่น ๆ ก็มีใช้ Single quote เป็นค่า default เช่นกัน
และเราก็สามารถ config ได้เองอีกด้วย

การใช้งานนั้น แนะนำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างใช้งานตามอารมณ์

แต่ละตัวใช้งานกันอย่างไร ในกรณีไหนบ้าง ?

จากคำถามเหล่านี้ ก็เลยกลับไปดู code ที่เคยเขียนไปว่าเป็นอย่างไร
ก็พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งาน Double quote และ Backtick เป็นหลัก
ส่วน Single quote ไม่ค่อยได้ใช้เลย
ดังนั้นไปดูความแตกต่างกันหน่อย

ถ้าข้อมูลเป็นแบบ multiline หรือหลาย ๆ บรรทัด

หรือ template ต่าง ๆ จะใช้งาน Backtick ดังนี้

ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ string ชอบใช้ Double quote และ +

แต่หลัง ๆ มาก็เริ่มใช้งาน Backtick ด้วย ดังนี้

ว่าง ๆ ลองทำ benchmark ของการใช้ทั้ง 3 แบบ

เพื่อ assign ข้อมูลว่าเป็นอย่างไร
ผลที่ได้คือ Backtick เร็วสุด
ว่าแต่จะทำไปทำไมนะ 555 ว่างจัดจริง ๆ

ขอให้สนุกกับการ coding ครับ