จากที่ Google Cloud Function ปล่อย 2 gen ออกมาใหม่นั้น
ทำการปรับปรุงเรื่อง instance ที่ใหญ่ขึ้น
การรองรับ request ที่ทำงานนาน ๆ
รับ event source จาก Eventarc
เช่นเดียวกันกับทาง .Net 6 ก็สนับสนุน Cloud Function เช่นเดียวกัน
ดังนั้นเรามาลองใช้งานกันนิดหน่อย

มาลองสร้าง project ด้วย .Net 6 กัน

เริ่มด้วยการติดตั้ง .Net 6 ก่อน
จากนั้นทำการ install ของตัว project template ที่เตรียมไว้ให้
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตัวคือ

  • Google Cloud Functions CloudEvent Function
  • Google Cloud Functions CloudEvent Function (Untyped)
  • Google Cloud Functions HttpFunction

แสดงขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

ลองทำการสร้าง project แบบ Google Cloud Functions HttpFunction เล่นดู

โดยจะพบว่าตัว project ยังสนับสนุน .Net Core 3.1 อยู่ !!
ดังนั้นสามารถเปลี่ยนมาเป็น 6 ได้ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถพัฒนาและ deploy ได้แล้ว

Reference Websites