เพิ่งทำการ update Deno 1.6.1 มา
พบว่ามีความสามารถที่ชอบมาก ๆ คือ
Build self contained, standalone binaries
นั่นคือ output ที่ได้จากการ compile จาก Deno
จะเป็นไฟล์ binary เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น

แน่นอนว่า ก็เป็น binary ตามแต่ละ OS นั้น ๆ ไป
ทำให้ Deno มาเครื่องมือการพัฒนาครบเลยตั้งแต่

  • deno fmt
  • deno lint
  • deno compile

โดยขนาดของไฟล์ binary ยังมีขนาดใหญ่
จากตัวอย่างประมาณ 40 MB
แน่นอนว่า ในอนาคตมีแผนที่จะลดขนาดของไฟล์ binary ลงไปอีก
น่าจะเป็นความสามารถที่สำคัญของ Deno ต่อไป

ตัวอย่างการใช้งาน

สวัสดี

Tags: