จากบทความว่าด้วย การประมาณการค่าใช้จ่ายจากการประชุมว่ามีค่าเท่าไร ?
ทั้งเรื่องของเวลาที่ใช้ไปในการประชุมแต่ละครั้ง
ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ไปแต่ละครั้ง
โดยจากบทความข้างต้น
ทำการสรุปไว้ว่าบริษัทใหญ่ ๆ
มีค่าใช้จ่ายจากการประชุมประมาณ 15 ล้าน USD ต่อปี !!
มันเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะ

คำถามคือ แล้วเราละ ?

ลองไปใช้งานกันดูนะ (เป็น Progressive Web Apps ดังเข้าไปตาม url แล้ว Add to Home Screen ได้เลย)

ใครสนใจลองทำการบันทึกและคำนาณได้นะ
น่าจะทำให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง
แต่สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือ
การประชุมแต่ละครั้งนั้น ก่อให้เกิดรายได้เท่าไรบ้าง
เพื่อทำให้เห็นว่า การประชุมใดควรหรือไม่ควรมี
ช่วยให้เราเห็นว่าการประชุมใดที่ไร้ประโยชน์บ้าง

Tags: