สำหรับใครที่ใช้งาน ChatGPT ไม่น่าจะพลาด course นี้
คือ ChatGPT Prompt Engineering for Developers
เป็น course ที่มีความยาวเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น และเรียนฟรีด้วย
ดังนั้น เรียนเลย และ สรุปเรื่องที่เรียนไว้ดังนี้

โดยหัวข้อหลัก ๆ คือ

  • การเรียนรู้การเขียน prompt ที่ดีสำหรับการพัฒนาระบบงาน
  • การเรียนรู้ และ การใช้งาน LLMs (Large Language Model) รวมถึงการประยุกต์ใช้งานใน Chatbot
  • ทำการเขียน code เพื่อใช้งานผ่าน Open API ด้วยภาษา Python ซึ่งมี Jupyter nodebook ด้วย

ในการใช้งานผ่าน Open API นั้น จะมี task ให้ทำดังนี้

  • Summarize เช่น การสรุปข้อมูลออกมาแบบสั้น ๆ
  • Infer เช่น เรื่องของ sentiment classification และ การ extract หัวข้อต่าง ๆ ออกมา
  • Transform เช่น การแปล และ การตรวจสอบ grammar เป็นต้น
  • Explain เช่น การเขียน email แบบอัตโนมัติ

ทำการอธิบายเรื่องของ Principles of Prompting

Principle ข้อที่ 1
Write clear and specific

Principle ข้อที่ 2
Give the model time to think

ในข้อที่ 2 คือการใช้ชุดคำสั่ง หรือ prompt ที่ให้หา solution ต่าง ๆ ออกมาก่อน
หรือทำการอธิบาย solution ที่ทำเป็นอย่างไร
จากนั้นค่อยทำการหาข้อสรุป
เป็นเหมือนกับการเรียนรู้ซึ่งกันละกัน
และเพิ่มประสบการณ์ ก่อนการตัดสินใจ

ส่วนแนวทางการสร้าง prompt ที่ดีนั้น
จะใช้แนวทางของ iterative process
เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และ รับ feeback มาเพื่อปรับปรุง
และทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ดีมาก ๆ

ซึ่งเหมาะมาก ๆ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน
ทั้งผ่าน ChatGPT บน web
และผ่าน OpenAPI APIs