จาก blog เรื่อง Note :: การเปลี่ยนแปลงเรื่อง driver ของ Web browser ใน Robot framework + selenium นั้น
มีข้อสงสัยว่ามันทำงานอย่างไร ?
ก็เลยลองไปดูเอกสาร และ source code พบว่า
ใน Selenium 4.6 นั้นจะมีการจัดการ Browser Driver แบบใหม่เพิ่มเข้ามา
นั่นก็คือ Selenium Manager ซึ่งเป็น version beta

โดยที่ตัว Selenium Manager (beta) ช่วยให้จัดการ browser ได้ง่ายขึ้น
แต่ยังเป็น beta 1 เท่านั้น หมายความว่า ทดลองใช้ก่อนนะ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก หรือ ไม่ stable เท่าไร
จะทำการจัดการ driver ของ Google Chrome, Firefox และ Edge ให้แบบอัตโนมัติ
ถ้าไม่เจอ driver ใน $PATH ของระบบที่ run test

ต่อไปจะทำการ download ให้เองอีกด้วย
เพื่อช่วยให้การจัดการ driver กับ browser ให้ตรงกันอีกด้วย

อีกอย่างมี Selenium Manager CLI ให้ใช้งานอีกด้วย

มาถึงตรงนี้จึงช่วยคลายข้อสงสัยไปได้เยอะ