วันนี้เพิ่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใน Robot framework และ Selenium Library 6
ซึ่งช่วยให้การพัฒนาง่ายขึ้น ดังนี้

 • การจัดการ driver ของ web browser ต่าง ๆ ให้เลยแบบอัตโนมัติ
 • การ close browser และคืน resource หรือจัดการลบ process ของ driver ไปให้เองแบบอัตโนมัติ

ดังนั้นแนะนำให้ทำการ upgrade กันได้แล้ว

$pip install -U robotframework
$pip install -U robotframework-seleniumlibrary

$pip list

robotframework           6.0
robotframework-seleniumlibrary   6.0.0

ปล. เพอ่งเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่แาจจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้

สำหรับการจัดการ browser driver ดูเพิ่มเติมได้