ทาง Microsoft Azure และ Pivotal จับมือกัน
เปิดบริการใหม่ชื่อว่า Azure Spring Cloud (Private Preview)
ช่วยทำให้เราสามารถ deploy ระบบงานที่พัฒนาด้วย Spring Boot และ Spring Cloud
แน่นอนว่าอยู่ในระบบของ Microsoft Azure
เบื้องหลังของการ deploy นี้จะอยู่บน Kubernetes (AKS)

โดยบริการนี้จะถูก custom มาให้เหมาะสำหรับ production grade

จะมี component หลัก ๆ ดังนี้

  • Spring Cloud ทั้ง service registry, client-side load balancing และ circuit breaker
  • Kpack คือ resource controller สำหรับ Kubernetes
  • Azure Kubernetes Service คือ services Kubernetes บน Microsoft Azure นั่นเอง

การใช้งานก็ไม่ยากเท่าไรนัก

เนื่องตอนนี้อยู่ในสถานะ Private Preview
สามารถไปกรอกข้อมูลเพื่อขอทดลองใช้งานได้ที่นี่

จากนั้นทำการสร้าง Azure Spring Cloud ผ่าน Marketplace ได้
ซึ่งในตอนนี้สนับสนุนในบาง region ประกอบไปด้วย

  • Azure West Europe
  • Azure East US
  • Azure West US 2
  • Azure Southeast Asia

จากนั้นจะสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Portal ของ Azure Spring Cloud

และ deploy ระบบงานผ่าน Azure CLI ได้เลย 
ตัวอย่างของ app ที่ทำการ deploy แสดงดังรูป

ที่น่าสนใจคือ ทาง Azure Spring Cloud
ได้เตรียม Application Map ให้ เหมือนกับการทำ Distributed Tracing ให้กับระบบงานหรือ services ของเรานั่นเอง

และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ Log และ Metric ต่าง ๆ ของระบบงาน
เพื่อใช้ในการ minitoring และช่วยระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ดังนั้นลองไปใช้งานกันดูครับ
เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ deploy Spring Boot App ของเรา
ในโลกของ Microservices ให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Reference Websites