ไปอ่านดู feature ที่น่าสนใจใน Android Studio 3.6  พบว่าเยอะมาก
หนึ่งในนั้นคือ  การใช้งาน view binding
แทนการใช้งาน method findViewById() ไปเลย
ที่สำคัญใช้งานได้ทั้ง Java และ Kotlin ด้วย

โดยความสามารถนี้จะมาพร้อมกับ Android Gradle Plugin 3.6

แต่ไม่ได้เปิดเป็นค่า default นะ
ดังนั้นต้องทำการเปิด feature ขึ้นมาก่อน
ด้วยการแก้ไขที่ไฟล์ build.gradle ดังนี้

แต่ใน Android Studio 4 ต้องใช้แบบนี้ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะ !!

การเขียน code เพื่อใช้งานก็ต่างออกไปเล็กน้อยดังนี้

ความแตกต่างของ View binding กับ Kotlin และ ButterKnife

ว่าแล้วก็ไปใช้งานกันครับ

Referene Websites