ตั้งแต่ StackOverflow เปิดตัวตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา
พบว่าคำถามเรื่องวิธีการออกจาก Vim edit นั้น
มีจำนวนครั้งเข้ามาดูมากกว่า 1.8 ล้านครั้ง
แบบนี้มันหมายความว่าอะไรบ้างนะ ?

:wq
:q!

https://twitter.com/StackOverflow/status/1105649774504669184