ตั้งแต่ StackOverflow เปิดตัวตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาพบว่าคำถามเรื่องวิธีการออกจาก Vim edit นั้นมีจำนวนครั้งเข้ามาดูมากกว่า 1.8 ล้านครั้งแบบนี้มันหมายความว่าอะไรบ้างนะ ? :wq:q! https://twitter.com/StackOverflow/status

Read More…