มาเดินตามรอยของ Go Module กัน

จากบทความ Using Go Modules จาก website หลักของภาษา Go ทำการอธิบายการใช้งาน Go Module ซึ่งใน Go version 1.13 เป็นต้นไปจะเป็นค่า default สำหรับการพัฒนา ดังนั้นควรทำการซึกษาและใช้งานกันได้แล้ว ประกอบไปด้วย การสร้าง module ใหม่ การเพิ่ม dependency เข้ามาใหม่ การ upgrade dependency ต่าง ๆ การเพิ่ม dependency เข้ามายัง major version การ upgrade dependency เข้ามายัง major version การลบ dependency ที่ไม่ได้ใช้ออกไป

Read More…

สรุปความรู้ที่ได้ในการเปลี่ยนจากภาษา Python มายัง Go

นั่งอ่านบทความเรื่องการย้ายระบบงานด้วยภาษา Go จาก Golang :: Success Story  มีหลาย ๆ เรื่องราวที่น่าสนใจ แต่มีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่ามาได้ดีมาก ๆ คือการย้ายจากภาษา Python มาใช้ภาษา Go ที่ชอบคือ ลำดับขั้นตอนการศึกษา พร้อมแหล่งที่มา ทำให้เข้าใจได้ง่าย จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สวยดีนะ Vicious cycle of technical debt

อ่านเจอบทความเรื่อง Vicious cycle of technical debt หรือแปลเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า วงจรอุบาทว์ของหนี้เชิงเทคนิคมันน่าสนใจดีนะ

Read More…

มาดู Switch Expressions (Preview) ใน JDK 12 กัน

เห็นว่า JDK 12 เพิ่งปล่อยออกมาตามสัญญาคือ ทุก ๆ 6 เดือน เลยลองดูหน่อยว่า มี feature อะไรที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนากันบ้าง ? พอไปดูก็ไม่รู้เรื่องสิครับ อะไรก็ไม่รู้

Read More…

ไม่มากก็น้อยไป สำหรับการพัฒนา

นั่งอ่านหนังสือ Real World Software Development ไปนิดหน่อย พบรูปแบบของ code ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ ไม่มากก็น้อยไป จึงทำการสรุปไว้

Read More…

สรุปการย้ายจาก dep มายัง Go module กัน

บันทึกการย้ายตัวจัดการ library/dependency ของระบบงานที่พัฒนาด้วยถาษา Go จาก dep มายัง Go module ไว้นิดหน่อย  การย้ายนั้นไม่ยากเท่าไร มีขั้นตอนดังนี้

Read More…

ว่าง ๆ มานั่งแงะดู App พฤติมาตร นิดหน่อย

ช่วงวันว่าง ๆ ลองนั่งแงะ App พฤติมาตร กันดูเล่น ๆ แน่นอนว่า ก็ไปนำ APK ของ App มาลอง decompile ดู ว่าพัฒนากันอย่างไรบ้าง เผื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนา App กันต่อไป มาเริ่มกันเลย

Read More…

VDO งาน RoboCon 2019 ออกมาแล้ว

งาน RoboCon 2019 คืองาน conference สำหรับ Robot Framework community มี session ที่น่าสนใจเยอะใช้ได้ รวมทั้งกับ Lightning talk สั้น ๆ โดยตอนนี้ทำการ upload VDO ต่าง ๆ ขึ้น Youtube แล้ว ลองไปเสพกันได้เลยครับ

Read More…

UI ของ Spring Initializr เปลี่ยนแล้วนะ !!

ค่ำนี้เข้าไปที่หน้า web ของ Spring Initializr ซึ่งเป็นหน้าสำหรับช่วยสร้าง Spring Boot Projectพบว่าเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจ เลยนำข่าวมาบอกที่สำคัญใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

Read More…

สรุปเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังสือ Building Microservices

หลังจากที่อ่านหนังสือ Building Microservices ไปหลายรอบ จึงทำการสรุปภาพรวมของหนังสือไว้นิดหน่อย มีทั้งเรื่องความรู้พื้นฐาน ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ต้องจัดการและรับมือ รวมไปถึง use case และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…