สรุปจากการอ่านหนังสือ Remote : Office not required ไว้นิดหน่อย

ช่วงวันหยุดหยิบหนังสือ Remote : Office not required มาอ่านอีกครั้ง เป็นหนังสือที่เขียนออกมาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว อธิบายถึงการทำงานแบบ Remote หรือบางคนเรียกว่า Work from Home ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ลองทำงานแบบนี้ไป 3 projects ก็เลยทำการสรุปการอ่านหนังสือเล่มนี้ไว้นิดหน่อย

Read More…

ข้อผิดพลาดที่ Developer ชอบทำ

พอดีเจอ code ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็น code ที่ดีมาก ๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ คนในทีมหรือคนที่ดูแลต่อไม่เข้าใจ ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ ว่าทำไมต้องทำให้ยาก ว่าทำไมแค่แก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อน ต้องเยอะแบบนี้ด้วย ว่าทำไมต้องทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

Read More…

Azure Spring Cloud :: อีกหนึ่งแนวทางใน deploy Spring Boot application

ทาง Microsoft Azure และ Pivotal จับมือกันเปิดบริการใหม่ชื่อว่า Azure Spring Cloud (Private Preview) ช่วยทำให้เราสามารถ deploy ระบบงานที่พัฒนาด้วย Spring Boot และ Spring Cloud แน่นอนว่าอยู่ในระบบของ Microsoft Azure เบื้องหลังของการ deploy นี้จะอยู่บน Kubernetes (AKS)

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Domain Event และ Event Sourcing

จากการพูดคุยเรื่องของ Event-based architecture นั้น มักจะเจอ 2 คำคือ Domain Event Event Sourcing คำถามที่น่าสนใจคือมันคืออะไร ? ทำหน้าที่อะไรกันแน่ ก็เลยทำการอธิบายแบบสั้น ๆ ไว้หน่อย

Read More…

Part 1​ :: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Reactive Programming

จากทางกลุ่ม RxJS Thailand ทำการ share บทความ เกี่ยวกับ The introduction to Reactive Programming you’ve been missing อ่านแล้วน่าสนใจดี สำหรับคนเริ่มต้นใหม่ ๆ แบบผม เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง Practical Ways to Write Better JavaScript

จากบทความเรื่อง Practical Ways to Write Better JavaScript ทำการสรุปแนวทางของการเขียน JavaScript ที่ดี เห็นว่าน่าสนใจเลยสรุปไว้อ่านนิดหน่อย สายงาน JavaScript programming น่าจะต้องศึกษาไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ตอบคำถามเรื่อง Contract testing

จากการแบ่งปันเรื่อง การทดสอบนั้น มีคำถามเรื่องของ Contract testing มันคืออะไร ? ทำไมต้องใช้ด้วย ? ทำอย่างไรบ้าง ? เลยทำการแบ่งปันให้กับทางทีมไว้นิดหน่อย

Read More…

เขียน test กันอย่างไร ?

จากคำถามใน Facebook group ว่าด้วยเรื่อง เขียน test กันอย่างไร ? เลยกลับมาลองมองตัวผมเองว่า ผมเขียน test อย่างไรบ้าง ? เนื่องจากมีแนวทางเยอะมาก ๆ และลองผิดลองถูกมาเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ก็จะผิดเสียด้วย

Read More…

เรื่องของ Console API ใน JavaScript

จากการพัฒนาระบบงานด้วย JavaScript และ NodeJS นั้น พบว่ามีการใช้คำสั่ง console.log() เป็นจำนวนมาก บ่อยครั้งการใช้งานไม่ได้ผลตรงที่ต้องการอีกด้วย จึงทำการแนะนำการใช้งาน Console API เพิ่มเติมนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง 4P จากหนังสือ Lifelong Kindergarten

ช่วงนี้อ่านหนังสือเรื่อง Lifelong Kindergarten หรือในหนังสือแปลภาษาไทยชื่อว่า อนุบาลตลอดชีวิต หมายถึงการเรียนรู้ของคนเราตลอดชีวิต ควรเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายสิ่งอย่างไปพร้อม ๆ กับการได้เล่นและสนุก และเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดต่อยอดไปอีกมากมาย

Read More…