มาลองใช้งาน Go Workspace ใน G0 1.18 กัน

ใน Go 1.18 นั้นกำลังพัฒนากันอยู่มี feature ที่น่าสนใจคือ Go Workspace สำหรับ Multi-module developmentซึ่งปกติแล้วก็ทำได้ผ่านไฟล์ go.mod ดังที่เคยเขียนไว้แต่ปัญหาที่ตามมาคือถ้าเราต้องการ develop บน local โดยใช้ multi module บนเครื่องแต่เมื่อ production ก็ไปใช้ของจริงดังนั้นจึงมีแนวคิดด้วยการสร้างไฟล์ go.work ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาแบบ multi-module บน local ได้ง่าย

Read More…

สวัสดี Java 17

หลังจากที่ Java 17 ปล่อยออกมานั้นก็กลายเป็น version ที่เป็น Long Term Support (LTS) ใหม่ แทน java 11ดังนั้นจึงกลายเป็น version ที่น่าจะต้องเตรียม migrate จาก Java 11 มายัง Java 17 กันได้แล้ว

Read More…

เจอ Bug ของระบบที่เป็นแบบระเบิดเวลา …

ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา เจอปัญหาของระบบงานที่อยู่บน productionแน่นอนว่า ระบบล่ม เมื่อมีการใช้งานเยอะขึ้นCPU วิ่งไป 100% แบบพุ่งปรี๊ดดดจึงลองดูกันหน่อยว่าจะแก้ไข หรือ ทุเลาลงไปได้อย่างไร

Read More…

บักทึกการอ่านหนังสือ Grokking Algorithm

หลังจากที่ผ่านหนังสือ Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People ไปนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นพื้นฐานที่ดีเหมาะตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเลยเนื่องจากมี algorithm พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจรวมทั้งอธิบายด้วยภาษาที่ง่าย และ รูปภาพประกอบเพียบสามารถอ่านเรียงตามบทไปเรื่อย ๆ หรือ จะเลือกอ่านในแต่ละบทที่สนใจได้

Read More…

ลองใช้งาน Recorder ใน Google Chrome 97 (Dev channel)

มาลองดูความสามารถใหม่ใน Google Chrome 97 (Dev channel) ที่ชื่อว่า Recorderสามารถทำการ record การใช้งาน web นั้น ๆ ไว้จากนั้นทำการ replay ได้รวมทั้งสามารถกำหนดความเร็วของระบบ network ที่ใช้งานอีกด้วยเพื่อวัดผลการทำงานว่าเป็นอย่างไร

Read More…

มาดูการแบ่ง Services จาก SoundCloud

ว่าง ๆ มาดู Service architecture ของ SoundCloud กันหน่อยโดยที่มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอเพื่อช่วยให้ส่งมอบและดูแลระบบงานได้ดียิ่งขึ้นเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง Why hooks are the best thing to happen to React

จากบทความเรื่อง Why hooks are the best thing to happen to React ? จาก StackOverflow อธิบายเรื่องของ React Hooks ได้อย่างน่าสนใจว่าการพัฒนาระบบงานด้วย React มีหลายแบบทำให้การเปลี่ยนหรือย้ายไปมาทั้ง class และ functional component เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสร้าง React Hooksเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนไปใช้งาน functional component อีกด้วย

Read More…

หัดเขียน K6 extension กันหน่อย

K6 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ performance testingซึ่งเขียนอธิบายการใช้งานง่าย ๆ ไปที่ Load testing with K6โดย K6 นั้นพัฒนาด้วยภาษา Goแต่เขียน script ของการทดสอบด้วยภาษา JavaScriptซึ่งใช้งานผ่าน library ชื่อว่า Goja นั่นเอง

Read More…

จดบันทึกการใช้งาน PostgreSQL command line (psql)

หลัง ๆ มาใช้งาน psql หรือ PostgreSQL command line บ่อย ๆสำหรับการ access เข้าใช้งาน PostgreSQL serverจึงทำการจดบันทึกไว้หน่อย เพราะว่า จำไม่ค่อยได้

Read More…

บันทึกการอ่านเรื่องวิธีการ scaling database (RDBMS)

เห็นใน feed มาการ share บทความเรื่อง How to design a system to scale to your first 100 million users ?มีรายละเอียดเยอะมาก ๆ หนึ่งในเรื่องที่สนใจคือ การ scaling database (RDBMS)เนื่องจากยังคงเป็นที่นิยมในการใช้งาน

Read More…