[Postman] การอ่านค่าจาก environment variable ของ OS

คำถาม ในการใช้งาน Postman นั้น บางครั้งต้องทำการอ่านค่าจาก environment variable ของ OS เลยจึงเกิดคำถามว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ? คำตอบ โดยปกติแล้วใน Postman จะมีส่วนการจัดการ environment ภายในให้อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการอธิบายสำหรับคำถามนี้

Read More…

มีอะไรใหม่ ๆ ใน JupyterLab 3 บ้าง ?

เพิ่งเห็นว่า JupyterLab 3 ออกมาแล้ว ตอนนี้ 3.0.2 นะมีความสามารถใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ Debugger ด้วยการใช้ kernel เพิ่มเติม เช่น xeus-python มี Table of content หรือสารบัญให้ใช้งานง่าย ๆ สนับสนุนการแสดงผลในภาษาต่าง ๆ ด้วยการติดตั้ง Language Pack

Read More…

ทำความรู้จักกับ embed package ใน Go 1.16

ใน Go 1.16 นั้นจะมี core library ใหม่เพิ่มเข้ามา ชื่อว่า Embedded filesโดยจะอยู่ใน package embed และมี package ใหม่ชื่อว่า io/fs สำหรับการอ่านไฟล์แบบ read-onlyในการเข้าถึงไฟล์ง่าย ๆ ด้วยการใช้ directive go:embedเพื่อความเข้าใจ มาดู codeกัน

Read More…

ว่าง ๆ มาทำ Load Testing ด้วย K6 กันหน่อย

ว่าง ๆ ลองมาทำการ Load testing ด้วย K6 กันหน่อยโดยที่ K6 นั้นสามารถเขียน script การทำงานด้วยภาษา JavaScript ทำให้ง่ายต่อการสร้าง scenario ของการทดสอบอย่างมากจึงลองสรุปการใชงานไว้นิดหน่อย

Read More…

ถ้าใครเคยเจอ error message แบบนี้ แสดงว่า …

ไปเจอ error message ของ software ในยุคเก่า ๆมีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะว่า มันคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ software เลยนะซึ่งถ้าใครเคยเห็นหรือเข้าใจแสดงว่า คุณอายุไม่น้อยแล้วนะ !!

Read More…

รูปขำ ๆ เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer !!

เห็นใน timeline ช่วงปีใหม่ ก็เจอรูปที่ share เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer/Developerจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Load Balancer

หนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่ควรต้องรู้และเข้าใจคือ Load Balancerหรือการกระจายงานที่เข้ามาไปยัง server หรือ resource ต่าง ๆเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องทำให้มั่นใจด้วยว่า ทำการกระจายงานไปยัง server ตามที่ต้องการ ไปเจอ web อธิบายเรื่อง Load Balancer ด้วยรูปการ์ตูนจาก Cloud for Geeksเห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาฝาก

Read More…

คำแนะนำในการออกแบบ API ที่ดี

จากการสอนและแนะนำเรื่องการออกแบบ API (Application Programming Interface) ที่ดีไม่ว่าจะเป็น code ไม่ว่าจะเป็น RESTFul API ก็ตามAPI เหล่านั้นควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ ออกแบบในมุมมองของคนใช้งาน ไม่ใช่มุมมองขอคนสร้าง ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน โดยเอกสารเป็นสิ่งสุดท้ายที่ควรอ่าน ยากต่อการใช้งานผิด ง่ายต่อการดูแลรักษาในระดับ code ซึ่งทำให้พัฒนาและต่อยอดได้ง่าย ต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการต่าง ๆ

Read More…

สัญญาณเตือนสำหรับนักพัฒนาที่ไม่น่าจะดี

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนากันนิดหน่อยซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องสัญญาเตือนหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังเป็นนักพัฒนาที่ไม่น่าจะดีหรืออาจจะบอกได้ว่า เรามีประสบการณ์ไม่มากพอจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

คำแนะนำสำหรับการเขียน SQL query ให้ดีขึ้น

หลังจากมีโอกาสไปแนะนำเกี่ยวกับ SQL and NoSQL มานั้นหนึ่งเรื่องพื้นฐานที่น่าสนใจคือการ tuning หรือปรับปรุงการดึงข้อมูลจาก RDBMS ด้วย SQL นั่นเองโดยสำหรับการเริ่มต้นแล้วนั้นมีคำแนะนำสำหรับเขียน SQL ให้ดีขึ้นดังนี้

Read More…