ว่าง ๆ มาลอง custom JRE ด้วย Java Linker กันหน่อย

ตั้งแต่ JDK 9 ขึ้นมานั้น จะมี Java Linker มาให้ ซึ่งเป็น command line tool  ช่วยให้เราสามารถทำการ custom JRE (Java Runtime Environment)  เหมาะสมกับ application ของเราได้เอง โดยจะทำงานร่วมกับแนวคิดของ module นั่นเอง

Read More…

แนวทางการนำ Elixir มาใช้พัฒนาระบบ Change.org

จากบทความเรื่อง Delivering social change with Elixir at Change.org นั้น อธิบายการย้ายระบบ messaging จากใช้ software อื่น ๆ  เปลี่ยนมาเป็นระบบที่พัฒนาด้วยตนเอง โดยใช้ภาษา Elixir มีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของระบบที่หลายหลายมากขึ้น โดยในบทความจะอธิบายถึงปัญหาที่พบเจอ เหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Elixir ?วิธีรองรับ email มากกว่า 1,000 ล้าน email ต่อเดือนกันอย่างไร

Read More…

VSCode : ทำการ sync ค่า setting ต่าง ๆ ข้ามเครื่อง

ปัญหาที่เจอในการใช้ VS Code ตอนนี้คือ ต้องเปลี่ยนไปใช้งานหลายเครื่อง ทำให้ต้อง copy หรือทำการ setting ใน VS Codeในแต่ละเครื่องหรือ device นั้น ๆ ใหม่หมดเลยแน่นอนว่า เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก ๆ

Read More…

อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของ CQRS (Command-Query Responsibility Separation)

จากการแบ่งปันเรื่องปัญหาของระบบที่ทำงานช้า เมื่อพูดคุย วาดรูปของ architecture ของระบบแล้ว ได้เห็นว่า ต้นเหตุของปัญหาหลัก ๆ คือ เรื่องการการจัดการข้อมูล นั่นคือ  ปัญหาในการแก้ไขข้อมูลทั้งการเขียน แก้ไขและลบ ปัญหาในการอ่านข้อมูล มักจะแก้ไขข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงการใช้งาน เช่นการ ดึงข้อมูลเลยเก็บ ๆ กันไปก่อน แล้วค่อยไปดึงการทีหลัง !!

Read More…

PandasGUI :: ทำการวิเคราะห์การทำงานของ Pandas แบบ GUI กัน

สำหรับคนที่ทำงานสาย data ไม่น่าจะพลาดกับการใช้งาน library ชื่อว่า Pandas ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก แถมมี community ที่แข็งแรงและ active อย่างมาก อีกทั้งยังมีเครื่องมือแวดล้อมถูกสร้างขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น SweetViz Pandas profiling Bamboolib แต่มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าใช้มาก ๆ คือ Pandas

Read More…

Docker Hub ปรับเปลี่ยนนโยบายของการใช้งาน

Docker Hub คือ Docker Registry สำหรับจัดเก็บ Docker Image ต่าง ๆ (เป็นค่า default) โดยช่วง 2  เดือนที่ผ่านมา ประกาศนโยบายสำหรับการใช้งานออกมา เพื่อลดการใช้งาน resource ต่าง ๆ ลงไป (Retention Policy)

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Vol. 23

เพิ่งเห็นว่า Technology Radar Vol. 23 ออกมาแล้ว โดยผลในครั้งนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้ การใช้งาน GraphQL ที่ไม่ถูกต้อง ตามเป้าหมายของมันเอง การพัฒนาระบบทำงานบน Web Browser ที่ยังต้องปรับและแก้ไข ทั้งวิธีการและดทคโนโลยีให้เหมาะสม แสดงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นรูปภาพหรือ Visualization เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและความเข้าใจ ทั้งข้อมูลและระบบ network และ architecture เป็นต้น เรื่องของ Infrastructure as Code นั้นถูกปรับปรุงจนให้เริ่มใช้งานได้ดีขึ้นมา แต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในเรื่องของ programming นั้นมีเครื่องมือพวก low-code ช่วยให้คนที่ไม่มีความรู้ด้าน programming มากนัก สามารถสร้างระบบงานได้ง่ายขึ้น

Read More…

สรุปเกี่ยวกับ JUnit 5 นิดหน่อย

ใน JUnit 5 นั้นได้เพิ่มความสามารถมากมายช่วยทำให้การเขียนชุดทดสอบด้วยภาษา Java ง่ายขึ้นเยอะ จึงทำการสรุปความสามารถที่น่าสนใจไว้นิดหน่อย ที่น่าจะใช้งานกันเยอะ ประกอบไปด้วย @DisplayName @Disabled @Nested หรือ Nested test @Tag @ParameterizedTest Assertion มาดูรายละเอียดเรื่องกัน

Read More…

แนะนำ EditorConfig for VS Code

ใน VS Code นั้นมีปัญหาหนึ่งของทีมคือการ configuration ค่าต่าง ๆ ใน VS Code ให้เหมือนกันหนึ่งในวิธีการที่ใช้งานแล้วชอบมาก ๆ คือ EditorConfigช่วยทำให้สามารถจัดการ configuration ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้นสามารถติดตั้งและใช้งานเลย EditorConfig for VS Code

Read More…

บันทึก ลบ % ใน command-line

ปัญหาที่เจอในการ run คำสั่งใน commandline คือในการแสดงผล output จะมี % ออกมาที่ท้ายบรรทัดเสมอจะแก้ไขอย่างไรดี การแก้ไขปัญหา ทำการกำหนด environment variable ดังนี้ จบ !!

Read More…