ไปเห็น Mobile app แต่ละตัวมีการจัดการเลข version หลายแบบ
เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย
โดยปกติมักจะใช้เลข version แบบ Semantic versioning

Semantic versioning จะมี 3 หลักดังนี้ MAJOR.MINOR.PATCH

  • MAJOR จะขยับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิด breaking change จาก version เก่า
  • MINOR จะขยับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม feature ใหม่เข้าไป โดยไม่เกิด breaking change
  • PATCH จะขยับเมื่อทำการแก้ไข issue หรือ bug ต่าง ๆ บางที่ก็ใช้จำนวน bug หรือวันที่ทำการ deploy เป็นต้น

มาดูว่า Mobile App แต่ละตัวที่ใช้จัดการ version อย่างไร ?

  • TRUE ID เอาไว้ดูบอล จะมีเลข version 4 หลัก เช่น 3.4.1.5
  • TRUE Money เอาไว้จ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จะมีเลข version 3 หลัก และมีเลขต่อท้ายอีก ไม่รู้ว่าเลขอะไร เช่น 5.30.1 (1047)
  • KPLUS จะมีเลข version 3 หลัก เช่น 5.15.2
  • LINE MAN ไว้สั่งอาหารมากิน จะใช้ version 4 หลัก โดยหลักสุดท้ายจะเยอะมาก ๆ เช่น 10.0.0.3838 น่าสนใจว่า 3838 คืออะไร !! โดยจะเหมือนกับ Spotify เลย
  • Shopee นั้นไม่มีอะไรแปลกใช้ version 3 หลัก แต่พบว่าหลักที่ 2 เยอะมาก ๆ เช่น 2.81.31

ใครใช้งาน App อะไรกันบ้างลองสังเกตกันดูครับ
เรื่องนี้ไม่ได้สำคัญอะไร แต่ก็น่าสนใจดี
ปกติใน App ที่พัฒนากัน จัดการเลข version กันอย่างไรบ้าง ?