ถ้าเรามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีแล้ว
เราสามารถนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งสิ่งที่ดีก็เช่นกัน
ถ้าไม่เข้าใจและนำมาใช้ผิด ๆ แล้ว
แทนที่จะเกิดประโยชน์กลับเกิดโทษมากกว่าไปอีก
มาตัวแนวทางที่ไม่ดีกันหน่อย (ชอบทำกันไหม ?)

เริ่มจากปัญหาแรกคือ Depedency Hell

การดูแลรักษามันยากไหมนะหรือต้องมีอะไรมาช่วยจัดการหรือไม่

เรื่องที่สองคือ ทำให้การเปลี่ยนแปลงยากมากขึ้นเรื่อย ๆ

ถ้ามันยากขึ้น เราน่าจะหยุดคิดก่อนไหม
มิใช่เร่งแต่จะสร้างให้มันเสร็จ ๆ อย่างเดียวแล้วค่อยกลับมาแก้ไข

เรื่องที่สาม ไม่ทำตามกรอบหรือขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ (Boundary)

ที่ทำเพราะว่ามันง่ายดี !!

เรื่องที่สี่คือ การ share ส่วนการทำงานในทุก ๆ ส่วน กลายเป็น common

ที่ทำเพราะว่า reuse !!
สิ่งที่ต้องคิดคือ ส่วนที่ reuse นั้นมันแยกเป็นอิสระจริง ๆ หรือไม่

ยิ่งถ้ามีการจัดการ vesrsion ด้วยแล้ว
ยิ่งต้องระวังเรื่องของการจัดการและ compatability !!

เรื่องที่ห้า การตั้งชื่อสำคัญมาก ๆ

ถ้าเราเข้าใจแล้ว จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้