ใน Go 1.18 นั้นมี feature workspace
ที่ช่วยให้เราสามารถ reference module ต่าง ๆ บน local ได้ง่าย
โดยจะทำการเพิ่ม $go work เข้ามาให้ใช้งาน
จากนั้นก็เพิ่ม module ต่าง ๆ เข้ามาได้เลย

ตัวอย่างการใช้งานแบบง่าย ๆ

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจาก version beta ที่เคยเขียนไว้

Tags:,