เพิ่งเห็นว่าใน FastAPI 0.111.0 นั้น
ทำการเพิ่ม CLI เข้ามาให้ใช้งาน
ซึ่งทำให้เราสามารถ start server ได้ง่ายขึ้น
แถมใน dev mode ยังสนับสนุน auto-reload อีกด้วย
นั่นคือเมื่อทำการเปลี่ยนแปลง code แล้ว ไม่ต้อง restart server เอง

ตัวอย่างการใช้งาน FastAPI CLI

มีทั้งแบบ dev และ production mode

จากนั้นลองทำการ run ใน Dev mode จะมี auto-reload ให้ใช้งาน

ลองทำการ upgrade กันดูครับ

pip install --upgrade fastapi

เมื่อไรจะ version 1 สักทีนะ !!