วันนี้ Robot Framework 6.0 ถูกปล่อยออกมาแล้ว
แน่นอนว่า หนึ่งใน feature ที่น่าสนใจคือ
สามารถเขียน test script ในส่วนของ Header, Setting ต่าง ๆ
ด้วยภาษาต่าง ๆ ได้ หนึ่งในนั้นคือ ภาษาไทย

ตัวอย่างการใช้งาน

ปล. ใครใช้แล้ว มันแปลก ๆ
ลองทำการ contributed ใน repository ของ Robot framework ได้ครับ