thai Archive

มาแล้ว Robot Framework 6

วันนี้ Robot Framework 6.0 ถูกปล่อยออกมาแล้วแน่นอนว่า หนึ่งใน feature ที่น่าสนใจคือสามารถเขียน test script ในส่วนของ Header, Setting ต่าง ๆด้วยภาษาต่าง ๆ ได้ หนึ่งในนั้นคือ ภาษาไทย

Read More…

สรุป Live การพัฒนาระบบ เราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า

จาก Live กับหนึ่งในทีมพัฒนาของระบบเราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า ที่เปิดให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ดังนั้นจึงทำการสรุปสั้น ๆ ไว้หน่อย

Read More…

บันทึกการนั่งเฝ้าดู เราไม่ทิ้งกัน.com

บันทึกการนั่งเฝ้าดูระบบ เราไม่ทิ้งกัน.comซึ่งบอกไว้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม เวลา 18.00 น.ผมก็เฝ้ารอดูระบบเลยว่าจะเอาอยู่ไหม ?เรื่อง IT เราสนใจอยู่แล้วมาดูกันเป็น timeline กันเลย

Read More…

Elasticsearch ทดสอบตัดคำภาษาไทยแบบง่ายๆ

จากการพูดคุยกับหลายๆ คนที่ใช้ Elasticsearch มักจะมีปัญหากับการจัดการกับข้อมูลภาษาไทย ทั้งจากขั้นตอนการ Query และ Index ข้อมูล วิธีการแก้ไขที่นิยมก็คือ ทำการตัดคำของข้อมูล ก่อนส่งเข้าไปที่ Elasticseach แต่ผมคิดว่า ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีหรือถูกต้องมากนัก ดังนั้นจึงทำการหาวิธีแก้ไขด้วย การ Custom Analyzer ผลจะเป็นอย่างไรมาดูกัน

Read More…