nosql Archive

สรุปจากการดู SQL Query Optimization!

เห็นใน feed มีการ share เรื่อง SQL Query Optimization! กันเยอะซึ่งอธิบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ SQL กันยกตัวอย่างเช่น

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Vector Database

พอดีต้องทำงานกับ Vector Database ทั้งPinecone, Milvus, Redis, Elasticsearch และ pgvectorเกิดคำถามว่าคืออะไร ทำงานอะไรได้บ้างเนื่องจากปกติ NoSQL จะรู้จักแค่ key-value, column, document และ graphพอมาเจอ Vector ก็เลยงง ๆดังนั้นทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ Database

เห็นบทความเรื่อง Things You Should Know About Databasesจากทาง Architecture Notesว่าด้วยเรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ database ที่ใช้งานกัน โดยเฉพาะ RDBMS (Relational DataBase Management System)ที่ถูกใช้งานกันอย่างมากในระบบต่าง ๆ

Read More…

Elastcisearch :: การ sync ข้อมูลกับ RDBMS (Relational Database Management System)

คำถามถ้าต้องเก็บข้อมูลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ไว้ใน Elasticsearch โดยข้อมูลต้นทางจะถูกเก็บไว้ใน RDBMS เช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลที่ RDBMS แล้ว จะทำการ sync หรือ update ข้อมูลใน Elasticsearch อย่างไรได้บ้าง

Read More…

รูปอธิบายเรื่อง Eventual Consistency

เห็น timeline ของคุณ Greg Young ทำการ tweet รูปภาพเพื่ออธิบายเรื่องของ Eventual Consistencyคิดว่าชันเจนดี ทั้งหมายถึงอะไรและเป็นอย่างไรจึงนำมาฝาก คำถามคือ คิดเห็นอย่างไรกับรูปชุดนี้กันบ้าง

Read More…

รู้หรือไม่ว่า Git สามารถนำมาสร้าง NoSQL Database แบบ Key-Value ได้นะ

ช่วงวันหยุดมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Git ขึ้นมาคือ ถ้าต้องการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วย Git ล่ะ ให้เหมือนกับ NoSQL database ล่ะ จะทำอย่างไรดี ? ดังนั้นมาลองใช้งานกันหน่อยสิ

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Introduction to NoSQL

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้เรื่อง NoSQL ให้กับนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง โดยเนื้อหาจะเป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้และเข้าใจ ก่อนนำ NoSQL ไปใช้งาน มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database

วันนี้ได้เริ่มอ่านหนังสือ Introducing to Data Science มีหนึ่งบททำการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และ เข้าใจง่าย จึงนำมาแปลไว้อ่านนิดหน่อยดังนี้

Read More…

ข้อดีและข้อเสียของ NoSQL ที่ต้องรู้ !!

ในปัจจุบัน NoSQL ได้เข้ามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แต่ก่อนที่จะนำไปใช้งานนั้น มักจะมีปัญหา และ อุปสรรคต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้ คือ ข้อดี และ ข้อเสีย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ RDBMS (Relational Database Management System) เพื่อที่จะหาทางแก้ไข และ ปิดช่องโหว่เหล่านั้นซะ

Read More…

อนาคตของ NoSQL จะเป็นอย่างไร

ในปัจจุบัน Database หรือ ฐานข้อมูล มันมีรูปแบบการจัดเก็บให้เลือกเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น Relational หรือ เชิงความสัมพันธ์ หรือที่เราเรียกว่า RDBMS (Relational Database Management System) เช่น Oracle, MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น รวมทั้งยังมีพวก Document-Oriented Columnar Key-Value XML Graph โดยที่การจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมีความสามารถในการอ่าน และ เขียน เหมือนกัน แต่ต่างกันในแง่มุมอื่น ๆ เช่น Indexing Schema รูปแบบการดึงข้อมูล Data sharding Replication Scalability เนื่องจากมันมีตัวเลือกเยอะเหลือเกิน !! คำถามที่น่าสนใจ คือ เราจะเลือกใช้แบบไหนดีล่ะ ? ตอบง่าย ๆ แต่ทำยากคือ เอาที่เหมาะสมกับงานก็แล้วกัน

Read More…