nosql-type
วันนี้ได้เริ่มอ่านหนังสือ Introducing to Data Science
มีหนึ่งบททำการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database
ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และ เข้าใจง่าย
จึงนำมาแปลไว้อ่านนิดหน่อยดังนี้

โครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database 4 ชนิด ประกอบไปด้วย

 1. Column-Oriented
 2. Key-value
 3. Document
 4. Graph

โดยแต่ละชนิดถูกคิดและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป
ซึ่งปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขด้วยการใช้งาน RDBMS นั่นเอง

และพบว่า NoSQL หนึ่ง ๆ มักจะมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
หรือเรียกว่า Multi-model database
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ OrientDB
ซึ่งมันคือ Graph database
โดยที่แต่ละ node มันมีรูปแบบเป็น Document

แต่ก่อนที่จะไปดูโครงสร้างข้อมูลทั้ง 4 ของ NoSQL

เราต้องมาดู RDBMS หรือ Relational Database ก่อนว่ามันเป็นอย่างไร ?
เพื่อจะได้เห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เราปฏิเสธไม่ได้ว่า RDBMS นั้นได้รับความนิยมอย่างสูง
สามารถรองรับความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย
คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ ในออกแบบโครงสร้างข้อมูลบน RDBMS คือ
การ Normalization คือ เป็นวิธีการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลนั้นเอง
มีโครงสร้างข้อมูลที่อยู่รูปแบบของตาราง
และแต่ละตารางก็จะมีความสัมพันธ์กัน เช่น

 • One-to-one
 • One-to-many
 • Many-to-many

เมื่อระบบมีขนาดใหญ่ขึ้น
จำนวนตารางก็เยอะขึ้น
รวมทั้งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็มากขึ้นเช่นกัน

แสดงความสัมพันธ์แบบ Many-to-many ระหว่าง Person และ Hobby ดังรูป

1334442-introducingdatascience1

มาดูว่าโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database แต่ละชนิดเป็นอย่างไร

1. Column-Oriented Database

ถ้าเปรียบเทียบกับ RDBMS จะเห็นว่ามันเป็น Row-based oriented
นั่นคือแต่ละ row ของข้อมูลประกอบไปด้วย
ID ที่เป็น primary key และ field หรือ column ต่าง ๆ
โดยแต่ละ row จะถูกจัดเก็บในตาราง

ดังนั้นในการดึงข้อมูลจากตารางจะเป็นแบบ
อ่านจากบนลงล่าง และ ซ้ายไปขวา
โดยข้อมูลแต่ละ row จะถูก load ไปยัง memory
ซึ่งมันทำให้เสียเวลา และ ใช้ memory อย่างมากมาก
แสดงดังรูป

1378393-introducingdatascience3

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
เราจึงทำการสร้าง index ให้ตาม column ที่เราต้องการ
แต่มันเป็นการเพิ่ม overhead ให้แก่ระบบ
ลองคิดดูว่า ถ้าเราทำการ index ทุก ๆ column ล่ะ !!

ดังนั้น Column-Oriented Database จึงสร้างมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
โดยแต่ละ column จะถูกจัดเก็บแยกกัน
ทำให้การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ column เร็วขึ้น
รวมทั้งทำให้ง่ายต่อการบีบอัดข้อมูลอีกด้วย
เนื่องจากในแต่ละตารางจัดเก็บข้อมูลเพียงชนิดเดียว
แสดงดังรูป

1378395-introducingdatascience4

ตัวอย่าง product ที่มีโครงสร้างข้อมูลเป็น Column-Oriented เช่น

 • Apache HBase
 • Cassandra
 • Hypertable
 • Google BigTable

2. Key-Value Database

เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เรียบง่าย และ ไม่ซับซ้อนที่สุดแล้ว
จากความเรียบง่ายนี่เอง
ทำให้ Key-Value มันสามารถรองรับการใช้งานจำนวนมากได้
สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างสบาย ๆ
แสดงโครงสร้างดังรูป

1378402-introducingdatascience5

ตัวอย่าง product ที่มีโครงสร้างข้อมูลเป็น Key-Value เช่น

 • Memcached
 • Redis
 • Riak
 • Voldemort
  Amazon Dynamo

3. Document Database

เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมาอีกหนึ่งชั้นจาก Key-Value database
ทำการเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร
แน่นอนว่า ในแต่ละเอกสารต้องมีโครงสร้างข้อมูลเช่นกัน
เรามักจะเรียกว่า Schema

โดยโครงสร้างแบบนี้จะถูกนำไปใช้อย่างมาก
เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารอยู่แล้ว
หรือถ้าเทียบกับ RDBMS
เราอาจจะบอกว่าได้ มันคือข้อมูลที่ถูกทำการ Nomalization เพียงเล็กน้อย
หรือบางคนบอกว่ามันคือ การ Denomalization นั่นเอง
ทำให้ NoSQL ชนิดนี้เกิดมาเพื่อแก้ไขบางอย่าง
ที่ RDBMS ไม่ตอบโจทย์นั่นเอง

ลองคิดดูสิว่า
ถ้าข้อมูลของเราเป็นหนังสืมพิมพ์ หรือ นิตยสาร
เมื่อนำมาจัดเก็บใน RDBMS แล้ว พบว่า
ต้องทำการแยกข้อมูลไปจัดเก็บในแต่ละตาราง !!
ทั้ง ๆ ที่เราสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบของเอกสารเพียงเอกสารเดียวได้
มันน่าจะช่วยลดงานต่าง ๆ ลงไปได้เยอะนะ ว่าไหม ?
แสดงดังรูป

1378404-introducingdatascience7

ตัวอย่าง product ที่มีโครงสร้างข้อมูลเป็น Document เช่น

 • MongoDB
 • CouchDB

4. Graph Database

เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงที่สุด
เนื่องจากใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยมักจะใช้งานในเรื่องของ

 • Social Networking
 • Scientific paper citation
 • Capital asset cluster
 • Direction in map

โครงสร้งข้อมูลแบบ Graph จะประกอบไปด้วย

 • Node คือ ข้อมูลหรือ entity หนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่นใน Social Network คือ ผู้ใช้งาน
 • Edge เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง entity ซึ่งแสดงอยู๋ในรูปแบบเส้น และ มีคุณบัติต่าง ๆ อยู่ด้วย รวมทั้งยังมีทิศทาง หรือ direction อีกด้วย

แสดงดังรูป

1378416-introducingdatascience8

ตัวอย่าง product ที่มีโครงสร้างข้อมูลเป็น Graph เช่น

 • Neo4j
 • OrientDB
Tags: