เจอรูปที่น่าสนใจว่า เราให้ความสำคัญกับคำว่า Loose coupling มากจนเกินไป
ทำให้เกิดระบบแยกกันมาก ๆ
ทำการเกิด communication และ relationship กันเยอะไป
ยิ่งกว่านั้นกลายเป็น dependency ที่เหนียวแน่นมาก ๆ (แยกกัน แต่ตอนทำงานดันติดกันมาก)
สุดท้ายก็กลายเป็นระบบที่ Complicate หรือซับซ้อนจนเอาไม่อยู่กันอยู่หรือเปล่านะ ?

https://www.monkeyuser.com/2020/next-level/