เจอรูปที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง
สิ่งที่ทำได้คือ ตั้งเป้าหมาย จากนั้นก็ฝึก ฝึก ฝึก
อย่ารอให้โอกาสมาหา
แต่จงสร้างมันขึ้นมาเอง
หรือถ้าโอกาสมันมาก็พร้อมที่จะรับมัน

Tags: