หลังจากที่ update Git มาเป็น version 2.31.0
เพิ่งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง default branch
นั่นคือ เมื่อเราทำการสร้าง หรือ init git repository ขึ้นมาที่ local แล้ว
จะแสดง message ให้ทำการเปลี่ยน default branch
จาก master ไปใช้ชื่ออื่น ๆ เช่น main, trunk หรือ development ก็ได้

อ่าน Release note เพิ่มได้ ว่ามีอะไรปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบ้าง

Tags: