วิธีการจัดการ template ของ commit message ใน Git
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน commit message
โดยการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์ template สำหรับกำหนดรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ config template เข้าไปใน git config

เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว
ลองกำหนดรูปแบบของ commit message ดูครับ
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

Tags: