จากที่เคย review หนังสือ Cloud Native Go ไว้นิดหน่อย
ตอนนี้ได้เปิดให้ download มาอ่านแบบฟรี ๆ จำนวน 3 บท
ประกอบไปด้วย

  • Building Cloud Native service ด้วยภาษา Go
  • เรื่อง Dependability ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของระบบที่เกิดขึ้น
  • เรื่อง Scalability รองรับการใช้งานที่สูงขึ้น และหาจุดคอขวดของระบบ

ลองไป Download มาอ่านกันดูครับ
น่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ