ทาง Stack Overflow นั้น ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน
โดยบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกว่าที่มาจาก
บทความเรื่อง The Fall of Stack Overflow
ที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากนัก
เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะลดลง แต่ไม่ได้เยอะเหมือนในบทความข้างต้น

โดยข้อมูลที่ตกลงเป็นสิ่งที่ทาง Stack Overflow เห็นแนวโน้มเช่นกัน
ซึ่งมีผลมาจากหลายส่วนทั้ง การใช้งาน
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการเก็บข้อมูลการใช้งาน
ตาม privacy ของผู้ใช้งาน จาก Google Analytic 4

ข้อมูลจากทาง Stack Overflow อธิบายว่า
การใช้งานลดลงจริง แต่ไม่มาก ซึ่งลดลงประมาณ 5% เท่านั้น เมื่อเทียบกับปี 2022
โดยยังมีการใช้งานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น

  • ช่วยทำการ Work from home หรือ remote เยอะ ๆ การถามเรื่อง cloud และ security จะเยอะ
  • ในช่วงเดือนเมษายน ที่ ChatGPT ออกมา การใช้งานจะลดลงไป 14%

ถึงแม้จะยังไม่หลาย factor ที่ทำให้การใช้งานลดลงไป
แต่เรื่องของคุณภาพของข้อมูล
ความเชื่อมั่นในข้อมูล
ความเชื่อมั่นใน community และ ความเป็นคน ที่ช่วยกันจัดการข้อมูล
ยังคงสำคัญอยู่เช่นกัน

ปิดท้ายด้วยการเปิดตัว OverflowAI ไปเลย
ซึ่งคาดว่าจำนวนการใช้งานจะกลับมา หรือ เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเอง
เนื่องจากการสำรวจของนักพัฒนานั้น
มากกว่า 70% นั้นใช้ AI เข้ามาช่วย
แต่มีไม่ถึงครึ่งที่เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
ดังนั้นจึงทำการเปิดตัว OverflowAI ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้