มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน Chrome for Testing กับ Selenium
ว่าใช้งานอย่างไร ?
เนื่องจาก code หรือ test script เดิมนั้น ยังไปเปิด Google Chrome แบบปกติ

คำตอบคือ

ในการ Download นั้น จะมี ChromeDriver
ให้ตาม version ของ Chrome for Testing เลย
ดังนั้นให้ทำการ download มาด้วย
จากนั้นก็กำหนด environment ชื่อว่า PATH
ให้ชี้ไปยัง directory ที่เก็บ ChromeDriver นั่นเอง
เพียงเท่านี้ test script ของเราก็จะไปเปิดใช้งาน Chrome for Testing แล้ว

ส่วน puppeteer ก็เช่นเดียวกัน