พอดีต้องทำการให้ส่งงานที่พัฒนาด้วย Angular 6 ขึ้น Github Pages
ซึ่งพบว่า Angular 6 มีสิ่งที่เปลี่ยนไปนิดหน่อย
เลยทำการสรุปขั้นตอนไว้นิดหน่อย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการติดตั้ง Angular CLI สำหรับ Github Pages

$npm install -g angular-cli-ghpages

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ build Angular app และกำหนด base url ตามรูปแบบของ Github Pages

$ng build --prod --base-href https://<username>.github.io/<repository name>/

ปล. ต้องปิดท้ายด้วย / นะ

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ upload หรือ publish ขึ้น Github และ Github Pages

$ngh --dir dist/<project name> -S

สิ่งที่เปลี่ยนไปหน่อยคือ หลังจากขั้นตอนที่สอง จะสร้าง folder ใน /dist
ดังนั้นจึงต้องใส่ –dir ไปนิดหน่อย
ก็จะทำให้การทำงานสำเร็จได้เลย

เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ไปตรวจสอบได้เลย
สวัสดี