เพิ่งเห็นว่าทาง supabase ทำการ open-source
project ชื่อว่า pg_graphql ออกมา
ซึ่งเป็น extension สำหรับการเพิ่ม GraphQL เข้าไปใน PostgreSQL กันไปเลย
แต่ยังเป็น pre-alpha version นะครับ
โดยความสามารถที่มีประกอบไปด้วย

  • Schema generation จาก table ใน database
  • Query parser
  • Resolver

ตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้งาน
แต่จากเอกสารพบว่า performance ใช้ได้เลย
รวมทั้งอยู่ใน database เลย
ทำให้การเปลี่ยนแปลง schema จะตามการเปลี่ยนแปลงของ table ไปเลย

ดูไปดูมา PotgreSQL จะไม่ใช่ database แล้วนะ

สามารถทดลองใช้งานได้เลยที่นี่ Getting start

Reference websites

https://supabase.com/blog/2021/12/03/pg-graphql